ibm
IBM

Powerman

2009-11-05

Alternativ DR-kampanj för att marknadsföra IBM:s Power Servers till företag i Sverige, april 2007. Sverige.