stena_line
STENA LINE

GILLA TYSKT

2011-08-17

Gerillakampanj för att nå ägare till tysktillverkade bilar.

Juni 2011. Göteborg.